Profesjonalne wsparcie rozliczania wspólnot mieszkaniowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne. Z nami łatwiej zarządzać!

System informatyczny Locus

System informatyczny Locus, stanowiący istotny element naszej oferty, umożliwia naszym księgowym obsługę finansowo-rachunkową wspólnot jednocześnie udostępniając odpowiednio zestawione dane członkom wspólnoty. Zdejmując z barków zarządcy konieczność codziennego zajmowania się rachunkowością pozostawiamy mu pełną kontrolę nad sytuacją gospodarczą wspólnoty.

Struktura współdziałania użytkowników systemu jest następująca:

Struktura systemu

System udostępnia oddzielne stanowiska dla zarządcy, administratora jak i właścicieli lokali, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Funkcjonalność odpowiednich stanowisk jest następująca:

Zarządca

 • Pełne informacje o wszystkich lokalach wchodzących w skład wspólnoty
 • Dane o zobowiązaniach finansowych poszczególnych członków wspólnoty (w tym o zobowiązaniach zaległych)
 • Szczegółowy wykaz naliczeń i opłat wnoszonych przez członków wspólnoty
 • Wykresy zużycia mediów w wybranym okresie dla wskazanego lokalu
 • Panel planowania wydatków i przychodów w ramach planu gospodarczego
 • Wgląd w obecne zobowiązania wspólnoty względem kontrahentów
 • Możliwość wydruku skanów faktur przychodzących
 • Graficzna prezentacja stanu realizacji założonego planu gospodarczego
 • Wbudowany system komunikacji elektronicznej z księgowymi, administratorami i właścicielami mieszkań (powiadomienia o podjętych uchwałach, zaproszenia na zabrania właścicieli, wiadomości okolicznościowe itp.)

Administrator (lub gospodarz domu)

 • Wydruk powiadomień o zaliczkach bądź rozliczeniach w celu dystrybucji wśród członków wspólnoty
 • Wydruk zawiadomień o należnościach właścicieli i ponagleń do zapłaty zaległości
 • Tworzenie blankietów list licznikowych oraz, po dokonaniu odczytów, zapamiętywanie wskazań w systemie
 • Komunikacja elektroniczna z księgowymi, zarządcami i właścicielami mieszkań poprzez wbudowany system wiadomości

Właściciel lokalu

 • Lista aktualnych zaliczek, naliczonych odsetek czy rozliczeń okresowych
 • Przejrzysta informacja o dokonanych wpłatach lub pozostałych zaległościach
 • Tabela bieżących stawek świadczeń na media i inne koszty wspólnoty
 • System wiadomości umożliwiający komunikację elektroniczną z księgowymi, zarządcami i administratorami